25 april 2023

In Wijchen staat het woonhuis WijSamen waar per 1 april 2023 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking wonen. Aangezien bestaande woonvoorzieningen te weinig ruimte boden voor de regie-rol die de ouders op zich wilden nemen, hebben zij besloten gezamenlijk een stichting op te richten om een woonvorm te realiseren waar dit wel mogelijk zou worden.

Een eigen thuis

In januari 2021 is onze klant Welling Bouw vanuit het bouwteam begonnen met de realisatie van Wooninitiatief Wijchen, een woonzorggebouw voor dertien jongeren met een (meervoudige) beperking die graag zo zelfstandig mogelijk willen wonen en 24-uur zorg krijgen. Wooninitiatief Wijchen is een startend, kleinschalig ouderinitiatief voor bewoners met een verstandelijke en/of een meervoudige beperking. Hun uitgangspunt is het bieden van een veilig en warm thuis met daarnaast voor elke bewoner de benodigde zorg en aandacht.

Wooninitiatief 1.jpg
1681984758586.jfif

Deuren voor een bijzonder project

Alle deuren in het gebouw zijn door Krepel geleverd en gemonteerd, inclusief het hang- en sluitwerk. Gelakte opdekdeuren met kozijnen, schuifdeurkozijnen met deuren en HPL deuren met diverse eisen.

Wooninitiatief 3.jpg
1681984758568.jfif 1681984759519.jpg