Wat is GND?

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden. Samen maken we ons sterk voor:

 • optimale kwaliteit en prestaties zoals brand- en rookwerendheid, isolatie, geluid- en inbraakwerendheid van binnen- en buitendeuren
 • het bevorderen van vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers
 • maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid, bijv. door het nastreven van de toepassingen van FSC/PEFC gecertificeerde materialen

Vanuit deze doelstelling is het uniforme GND-garantiereglement opgesteld. Hierin is de positie van zowel de afnemer als de fabrikant op een goede manier gewaarborgd. Doet zich toch een probleem voor, dan kunt u teruggevallen op het garantiereglement.

Krepel deuren met GND-zekerheidsklasse®

Op basis van de buitenzijde van de deur is vaak niet af te lezen aan welke prestaties deze voldoet. De leden van GND introduceerden daarom de GND-zekerheidsklasse® voor binnendeuren. De deuren waarop het Garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie- en zekerheidslabel. Na het uitlezen van de QR-code is op het prestatiescherm vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

Labels-Prestaties-scanscherm.jpg

Kwaliteit en prestatie waarborgen

GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). Met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Onafhankelijke instellingen controleren de fabrikanten op de verstrekte garanties.

Wat houdt GND-garantie in?

Het is natuurlijk belangrijk dat de deuren deugdelijk zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Het GND-garantiereglement biedt u de zekerheid dat u terug kunt vallen op heldere voorwaarden. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer of gebruiker is daarbij de mogelijkheid om in geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het Bestuur van GND.

In het GND-garantiereglement leggen we uit:

 • aan welke kwaliteitseisen de deuren moeten voldoen
 • waar de GND-zekerheidsklassen® voor deuren betrekking op hebben
 • hoe een deur met GND-garantie te herkennen is
 • welke deuren en toebehoren vallen onder garantie
 • voor welke garantietermijn de deuren gegarandeerd worden

Verder lichten we toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen.

Logo-GND-CMYK.jpg

Drie GND-zekerheidsklassen®

GND-garantie voor houten binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is ingedeeld in drie GND-zekerheidsklassen®:

 • GND-zekerheidsklasse® I – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL
 • GND-zekerheidsklasse® II – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw
 • GND-zekerheidsklasse® III – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw