22 maart 2023

In de markt van houten deuren in Nederland is al enige tijd onvrede over de eisen aan de brandklasse waaraan houten deuren moeten voldoen als ze worden toegepast in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s ). Stichting Garantiedeuren GND (GND), heeft aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gevraagd de eisen die in de bouwregelgeving worden gesteld aan de brandklasse van binnendeuren in het Bouwbesluit aan te passen aan de praktijk van de laatste 30 jaar die, voor zover het GND bekend, ten aanzien van de vluchtveiligheid nergens tot problemen heeft geleid. Het betreft de eis van brandklasse B volgens EN13501-1 voor deuren die worden toegepast in EBV’s.

Onderzoek GND

In opdracht van BZK is naar aanleiding van het verzoek van GND door Nieman/DGMR een onderzoek uitgevoerd. Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse is het volgens Nieman/DGMR acceptabel om de brandklasse B te verlagen naar brandklasse D voor het beweegbare deel van deuren in een EBV die regelmatig geopend worden door personen. Voor deuren die niet regelmatig worden geopend is er een reële kans dat brandbare objecten bij of tegen die deuren worden geplaatst en is een verlaging van de brandklasse niet acceptabel.

Scootmobiel brand

Wijziging van klasse B naar klasse D

Door GND is aan het ministerie van BZK gevraagd de eisen die in de bouwregelgeving worden gesteld aan de brandklasse van binnendeuren te versoepelen. Het betreft de eis van brandklasse B volgens EN 13501-1 voor deuren die worden toegepast in EBV’s. De standaard houten deuren (denk aan woningtoegangsdeuren) voldoen niet aan brandklasse B. Deze brandklasse B staat al vanaf 2003 in het Bouwbesluit (tussen 1992 en 2003 was sprake van een iets lagere prestatie, brandklasse 2 volgens NEN 6065). Sinds die tijd zijn de reguliere houten deuren in de praktijk altijd toegepast in EBV’s. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de 5% uitzonderingsregel voor de brandklasse, of van een beoordeling op basis van gelijkwaardigheid. Op de prestatie an sich werd niet getoetst. Volgens GND is er recent meer behoefte om wettelijk te regelen dat ook brandklasse D volstaat voor deze binnendeuren.

Whitepaper GND

Whitepaper GND

Ter verduidelijking van de wijzigingen van de eisen voor de brandklasse en de motivatie hiervoor heeft GND een whitepaper gepubliceerd. Hierin worden de wijzigingen nader toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Naast veranderingen in de eisen voor de brandklasse van deuren wordt ook de verduidelijking in de bepaling van de brandklassen van deuren behandeld.

Het nieuwe besluit treedt naar verwachting per 1 juli 2023 in werking. De gevolgen die dit voor de lopende werken en vergunningsaanvragen heeft, worden ook in het whitepaper behandeld Voor elk project is het mogelijk om op basis van gelijkwaardigheid specifieke oplossingen voor te dragen. De mogelijkheden hiervoor worden ook in de whitepaper genoemd.

Download de whitepaper hier.